Khám phá các khía cạnh hành tinh trong Chiêm tinh học

Cho chúng ta thấy sự thay đổi và các tác động khi chúng ta tiến về phía trước. Ở biểu tượng này, nói lên tầm nhìn và những gì sẽ xảy

Biểu tượng Kết hợp / Góc nhìn 0 độ
Biểu tượng này nhấn mạnh năng lượng từ hai hoặc từ một và sẽ được tụ lại. Kết hợp hai với nhau và bạn có một lực lượng mạnh mẽ mà có thể là tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào cách sử dụng năng lượng của chúng ta.
Biểu tượng Phe đối lập / Góc nhìn 180 độ
Các khía cạnh đối lập mang đến một cảm giác về nhận thức của từng cá nhân. Tùy thuộc vào các hành tinh liên quan để chúng ta có thể nhận biết rằng năng khiếu về một lĩnh vực liên quan nào đó. Về mặt tiêu cực, nó mang lại ý nghĩa của 2 mặt đối lập.
Biểu tượng Vuông / Góc nhìn 90 độ
Hình vuông nói về sự mạnh mẽ. Đầy thử thách và luôn hướng đến kết quả cuối cùng. Nếu biết cách vận dụng, đây là biểu tượng cực kỳ tốt trong .
Biểu tượng Tam Giác / Góc nhìn 120 độ
Hình tam giác nói về sự dễ dàng, thoải mái và hài hòa. Nó cho thấy khả năng tự nhiên và tiềm năng sẽ được sử dụng hiệu quả nếu có khả năng điều khiển nó.
Biểu tượng Lục phân/Hoa thị / Góc nhìn 60 độ
Đây là biểu tượng có lợi và thường đại diện cho các cơ hội và kỹ năng. Và thường trong chiêm tinh học, ở đâu xuất hiện biểu tượng hoa thị này, đều có thể nói lên điều tốt cả!
Biểu tượng Chân Càng / Góc nhìn 150 độ
Trước đây biểu tượng chân càng được xem như là một hình trong chiêm tinh học, nhưng đã được xem xét lại. Biểu tượng này đại diện cho sự thách thức và sẵn sàng đương đầu. Mặc dù khó khăn, biểu tượng này có thể chứng minh là thuận lợi nhất nếu biết cách vận dụng.
Biểu tượng Chân càng ngược / Góc nhìn 30 độ
Biểu tượng này nói về sự đón nhận cơ hội trong cuộc đời, và khả năng xác định được vị trí của mình ở đâu. Đây tuy là biểu tượng không quan trọng bằng những biểu tượng trên, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng.
/ Góc nhìn 45 độ
Cho chúng ta thấy sự thay đổi và các tác động khi chúng ta tiến về phía trước. Ở biểu tượng này, nói lên tầm nhìn và những gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai để nhận định và đưa ra được đường hướng đúng đắn.
Biểu tượng Vuông lồng / Góc nhìn 135 độ
Biểu tượng vuông lồng có ý nghĩa là sự không hài lòng và không vừa mắt trước một điều gì đó. Biểu thị thái độ khó chịu và muốn trả đủa một vấn đề nào đó.
Biểu tượng Ngược
Đây không phải là một biểu tượng mà là nói về sự chuyển dịch của một biểu tượng và nó ảnh hưởng đến các hành tinh xung quanh! Biểu tượng này nói lên những sự thay đổi của khi hành tinh dịch chuyển trong chiêm tinh học!

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *